Site relate for tài chính hải quan

 • Hải Quan Việt Nam - General Department of Vietnam Customs

  https://www.customs.gov.vn/default.aspx 2019-04-13 13:44:18
  Cơ chế quản lý tài chính, biên chế Tổng cục Thuế, Hải quan Thông tin báo chí: Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
  customs.gov.vn
 • Cổng TTĐT BTC - mof.gov.vn

  http://www.mof.gov.vn/ 2019-04-11 10:44:47
  Bộ Tài chính họp báo thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính -ngân sách quý I (05/04/2019) Chiều 05/04, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi họp báo để thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính...
  mof.gov.vn
 • Image relate for tài chính hải quan

 • Tổng cục hải quan - mof.gov.vn

  https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/ctc/tchq1 2019-04-13 13:44:18
  - Vụ Tài chính quản trị - Văn phòng (có đại diện tại tp.Hồ Chí Minh) - Thanh tra - Cục Giám sat hải lý về hải quan - Cục Thuế xuất nhập khẩu - Cục Điều tra chống buôn lậu - Kiểm tra sau thông quan - Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan
  mof.gov.vn
 • Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam – Wikipedia tiếng...

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Quân_chủng_Hải_quân_Việt_Nam 2019-04-13 13:44:18
  Trong lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam chỉ mới có 2 sĩ quan Hải quân lên tới cấp ... Cơ yếu Chính phủ • Cục Tài chính ...
  wikipedia.org
 • Cục Hải quan Hải Phòng - Hai Phong Customs Department Portal

  https://hpcustoms.gov.vn/trang-chu 2019-04-13 13:44:18
  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
  hpcustoms.gov.vn
 • Trang chủ báo Hải quan | Hải Quan Online

  http://www.baohaiquan.vn/ 2018-09-30 21:04:56
  Hải Quan Online, tin tức cập nhật về Hải quan, thủ tục hải quan, thời sự, tài chính, kinh tế, doanh nghiệp, xã hội… Dịch vụ hải quan, dịch vụ xuất nhập khẩu…"
  baohaiquan.vn
 • Hải quan | Tạp chí Tài chính điện tử

  https://www.taichinhdientu.vn/hai-quan/ 2019-04-13 13:44:18
  (eFinance Online) - Cục Hải quan Bình Dương vừa cho biết, tính đến hết ngày 11/12/2018, thu ngân sách nhà nước của đơn vị đạt 14.125 tỷ đồng, đạt 109,50% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 108.66% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 100,18% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao bổ sung lần thứ tư.
  taichinhdientu.vn
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC thủ tục hải quan thuế xuất khẩu nhập khẩu...

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-38-2015-TT-BTC-thu-tuc-hai-quan-thue-xuat-khau-nhap-khau-quan-ly-thue-hang-xuat-nhap-khau-269789.aspx 2019-04-13 13:44:18
  Việc kiểm tra hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của doanh nghiệp ưu tiên được thực hiện theo Thông tư riêng của Bộ Tài chính. 3. Việc kiểm tra hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của doanh nghiệp tuân thủ được thực ...
  thuvienphapluat.vn
 • Thanh lý tài sản cố định - Cục Hải Quan Đồng Nai

  https://dncustoms.gov.vn/tu-van/thanh-ly-tai-san-co-dinh-46774.html 2019-04-13 13:44:18
  Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ khoản 3 điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 85. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế …3.
  dncustoms.gov.vn
Cung Cấp © 2019