Site relate for quốc tế cộng sản

    Image relate for quốc tế cộng sản

  • Lần đầu tiên một thành viên Hoàng Gia Anh đi thăm nước ...

    http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190324-hoang-gia-anh-tham-cuba-cong-san 2019-04-15 03:12:35
    Thái tử Charles và phu nhân Camilla có chuyến thăm La Habana, bắt đầu từ ngày 24/03 cho đến ngày 27/03/2019. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhân vật trong Hoàng Gia Anh kể từ khi cách mạng Cuba thành công vào năm 1959. Chuyến thăm diễn...
    rfi.fr
Cung Cấp © 2019