Site relate for đại học khoa học tự nhiên hà nội tuyển sinh

 • Tuyển sinh năm 2018 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  https://hus.vnu.edu.vn/vi/main/tuyensinh/new 2019-04-14 15:46:16
  Năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh các bậc đào tạo như sau (xem chi tiết tại các chuyên mục dưới đây): - Bậc Đào tạo Sau đại học. - Bậc Đào tạo Đại học. - Bậc Đào tạo Trung học phổ thông Chuyên.
  vnu.edu.vn
 • Đại học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  https://hus.vnu.edu.vn/vi/main/tuyensinh/new/daihoc 2019-04-14 15:46:16
  Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức; tuyển sinh trong cả nước vào 23 ngành học với 38 chương trình đào tạo (CTĐT).
  vnu.edu.vn
 • Image relate for đại học khoa học tự nhiên hà nội tuyển sinh

 • Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội Tuyển Sinh 2019

  https://kenhtuyensinh24h.vn/truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien/ 2019-04-16 05:18:11
  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể ...
  kenhtuyensinh24h.vn
 • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thông Báo Tuyển Sinh 2019

  https://diendantuyensinh24h.com/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-tuyen-sinh/ 2019-04-16 05:16:05
  ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQGHN. THÔNG BÁO TUYỂN SINH – Căn cứ vào nhu cầu và chỉ tiêu tuyển sinh, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo sau:
  diendantuyensinh24h.com
 • Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM Tuyển Sinh 2019

  https://diendangiaoducvietnam.com/truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-tphcm/ 2019-04-16 05:06:13
  ... Đại Học Khoa Học Tự Nhiên ... 2018 Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Tuyển Sinh 2019 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG Hà ...
  diendangiaoducvietnam.com
 • Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

  http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/ 2019-04-14 16:08:16
  Tuyển sinh bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên. THPT Chuyên. Tuyển sinh lớp 10 cho 05 khối chuyên Khoa học tự nhiên ...
  vnu.edu.vn
 • Phương án tuyển sinh ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 2019

  https://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dh-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-ha-noi-2019-c24a42825.html 2019-04-16 05:02:07
  Phương án tuyển sinh ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 2019. 04/01/2019 09:57 am. Trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019 xét tuyển 29 ngành cụ thể như sau:
  tuyensinh247.com
 • Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại ...

  https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_chuy%C3%AAn_Khoa_h%E1%BB%8Dc_T%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn,_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_N%E1%BB%99i 2019-04-16 05:18:11
  Khối ra đời trực thuộc khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. ... Trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2009, ...
  wikipedia.org
 • Thông tin tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Khoa ...

  https://www.facebook.com/notes/sinh-vi%C3%AAn-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-khoa-h%E1%BB%8Dc-t%E1%BB%B1-nhi%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-qu%E1%BB%91c-gia-h%C3%A0-n%E1%BB%99i/th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-ch%C3%ADnh-quy-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-khoa-h%E1%BB%8Dc-t%E1%BB%B1-nhi%C3%AAn-%C4%91hqghn-n/1150351615009629/ 2019-04-16 05:18:11
  16/3/2016 · thÔng tin tuyỂn sinh ĐẠi hỌc chÍnh quy nĂm 2016 trƯỜng ĐẠi hỌc khoa hỌc tỰ nhiÊn, ĐẠi hỌc quỐc gia hÀ nỘi i. chỉ tiê
  facebook.com
 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRANG CHỦ

  https://www.vnu.edu.vn/home/ 2019-04-14 15:46:16
  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nghiên cứu ứng dụng nhiều vật liệu Nano tiên tiến trong phát triển xanh . Ngày 6/4/2019, tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN) đã tổ chức “Hội thảo quốc tế về Vật liệu Nano tiên tiến ứng dụng trong phát triển xanh”.
  vnu.edu.vn
Cung Cấp © 2019